STROJE NA ZAVÁDĚNÍ OPTICKÝCH KABELŮ
A MIKROVLÁKEN DO TRUBEK

PROVOZOVÁNÍ KABELOVÉ TELEVIZE