PŘÍSTROJE PRO MĚŘENÍ PLOŠNÉ HMOTNOSTI A TLOUŠŤKY

Zařízení se vyznačuje použitím radioaktivního zářiče o výrazně nižší aktivitě než je běžné.
Měřící hlava NHB 03 pro bezdotykové měření plošné hmotnosti nebo tloušťky běžících pásů papíru, tkanin, plechů apod. Tato hlava je instalována do posuvného "O" rámu.

Měřící hlava NHB 03 pro bezdotykové měření plošné hmotnosti nebo tloušťky běžících pásů papíru, tkanin, plechů apod. Tato hlava je instalována do posuvného "C" rámu.

Ozařovač, pracovní kryt bodového zářiče SrY 90 pro aktivitu 37 MBq. Ozařovač je vybaven automatickým ovládáním a signalizací stavů.
  
Signální panel.
Zpět